Tags

, ,

sigla7d

 

 

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la semnarea Convenţiei Brevetului European, Oficiul European de Brevete (OEB) organizează un concurs de idei inovative, pentru a oferi studenţilor din statele membre oportunitatea de a explora diversitatea documentaţiei referitoare la brevete, precum şi pentru a sugera noi domenii de inovare, în special în domeniul tehnologiilor ecologice şi sectoarelor de dezvoltare durabilă.

AfisConcursulInovarii

Cui se adresează ?
Concursul este deschis pentru studenţii, masteranzii sau doctoranzii care au cel puţin 18 ani, înscrişi la orice disciplină, la o universitate, colegiu sau o instituţie academică. Nu există nici o taxă de participare.

Cum se desfăşoară concursul?
Concurenţii sunt invitaţi să realizeze un studiu în care să definească un proiect de cercetare care să poată fi de interes pentru sectorul de cercetare – dezvoltare.

 

Lucrarea trebuie să includă obligatoriu:

1. O descriere a unei probleme tehnice cu care se confruntă industria din unul din urmatoarele cinci domenii:
A. Producţie alimentară durabilă
B. Producţia şi de stocarea ecologică de energie
C. Gestionarea deşeurilor, reciclarea şi mineritul urban
D. Sisteme inteligente de transport şi de gestionare a traficului
E. Tehnologie pentru locuinţe inteligente

2. O prezentare a stadiului tehnicii evidenţiabil din bazele de date accesibile on-line în regim gratuit, care să conducă la rezolvarea problemei tehnice identificate.

3. O analiză generală a potenţialului de piaţa al dezvoltărilor legate de problema tehnică descrisă anterior.

Propunerile vor fi analizate de către un juriu format din specialişti cu înaltă calificare în domeniile propuse, din cadrul OSIM, un singur concurent sau o echipă de concurenţi fiind selectată la nivel naţional, pentru fiecare domeniu tehnic descris anterior.

Concurenţii selectaţi vor fi înregistraţi pentru a participa la un program dedicat de învăţare la distanţa (DL), care le va oferi îndrumare pentru a dezvolta ideea iniţială şi pentru a realiza proiectul final cu care vor participa la concursul european. Programul de instruire la distanţă se va derula on-line, în limba engleză, dar studiile finale pot fi transmise în oricare dintre limbile oficiale ale OEB, şi anume engleză, franceză sau germană.

Un juriu internaţional va selecta câştigătorii, care vor fi invitaţi să participe la o ceremonie de premiere la München.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Regulamentul de participare.

Care sunt beneficiile participării la concurs?

Toţi participanţii ale căror proiecte vor îndeplini criteriile de calitate impuse prin regulamentul de concurs vor beneficia de promovare naţională în mass media.

Programul de învăţare la distanţă (DL) vă ofera oportunitatea unică de a afla mai multe despre sistemul de brevete. îndrumarea primită de la specialiştii OEB vă va permite să analizaţi informaţiile referitoare la brevete, în scopul realizării studiilor şi cercetării specifice proiectului dumneavoastra şi vă va arăta cum puteţi beneficia cel mai bine de sistemul european de brevete în cariera dumneavoastră profesională.

Toţi concurenţii selectaţi la nivel naţional vor primi începând din octombrie 2013, un abonament de un an la instrumentele de cercetare profesionale PISE / GPI utilizate curent de către Oficiul European de Brevete.

Un juriu internaţional va evalua lucrările şi va selecta câte un câştigător pe fiecare domeniu tehnic pe baza unor criterii transparente. Prin urmare, efortul dumneavoastră va primi recunoaştere semnificativă la nivel european.

OEB va invita cei cinci câştigători să participe la o ceremonie de premiere la München, pe data de 17 octombrie 2013, pentru care va suporta cheltuielile de călătorie şi costurile de cazare.

Câştigătorul la fiecare din cele cinci categorii va primi un premiu în valoare de 5 000 Euro.

La ceremonia de premiere, câştigatorii vor avea, de asemenea, oportunitatea de a prezenta proiectul lor de cercetare pentru un public distins având astfel şansa de a se face cunoscuţi în mediul industrial, antreprenorial şi tehnico-ştiinţific european.

Care este calendarul programului?

Comunicarea concursului 14 -27 ianuarie 2013
Înscrierea în etapa de selecţie şi transmiterea
propunerilor de proiecte catre OSIM
27 ianuarie – 24 februarie 2013
Selecţia naţională 24 februarie – 3 martie 2013
Înscrierea concurenţilor selectaţi la OEB 3 martie – 14 martie 2013
Training online 18 martie – 13 iulie 2013
Termen pentru depunerea proiectului final la OEB 13 iulie 2013, ora 15:00 CET
Premiere 17 octombrie 2013


Pentru înscrierea în etapa de selecţie naţională şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi doamnei Florentina Petcu, email petcu.florentina@osim.ro, telefon mobil 0213125740.

Pentru detalii, vă invităm sa accesaţi http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html

Advertisements