Tags

, , ,

STAGII DE PRACTICĂ 2012-2013

Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academei Române anunţă posibilitatea efectuării de stagii de practică de către tineri cercetători – studenţi, masteranzi, doctoranzi sau post-doctoranzi.

2

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE

ACAD. ANDREI RĂDULESCU

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN

Direcţii de practică în activitatea de cercetare şi organizare a cercetării:

A. Activitate de documentare-cercetare juridică:
– documentare pentru anumite teme, inclusiv rezumate pentru anumite subiecte (în special, din actualitate);
– recenzii ale volumelor, rezumatul sumarelor revistelor de specialitate şi al articolelor de specialitate din ţară;
– bibliografii din/ale reviste/lor în domeniul de referinţă;

B. Activitate de traducere
– traducerea şi adaptarea anumitor materiale.

C. Organizare şi relaţii publice:
– organizarea conferinţelor;
– redactează informari succinte privind evenimentele din domeniul dreptului european;
– crearea/dezvoltarea unui site internet;
– crearea şi menţinerea unei baze de date referitoare la dreptul UE;
– activitaţi de PR, crearea şi menţinerea reţelelor de specialişti;
– activităţi de comunicare şi publicitate a activităţilor.

Activităţile sunt enumerate cu caracater exemplificativ. Persoanele care participă la stagiile CSDE trebuie lucreze între 5 şi 10 ore/ săptămână, pentru un interval de 3 săptămâni.

Stagiarii CSDE vor beneficia de:
– accesul la bazele de date de specialitate (a se vedea http://www.anelis.ro);
– posibilitatea de a participa la evenimentele/conferinţele organizate de CSDE, interacţionând astfel cu specialisti din domeniu;
– recompensarea cu materiale (cărţi, reviste) publicate de către editurile partenere.

Documente necesare:
• scrisoare de intenţie;
• CV în format european în limba română;
• copia actului de identitate;
• copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent sau a unui act care dovedeşte afilierea instituţională;
• facultativ, copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului.

  • Candidaţii trebuie să fie cel puţin înscrişi în anul al doilea, la nivel de studii de licenţă.
  • Dosarele se depun la sediul Institutului de Cercetări Juridice
  • Se pot trimite prin e-mail – mihai.sandru@csde.ro – CV-ul si scrisoarea de intentie, urmand ca in ziua programata pentru interviu, dosarul sa fie completat.

Vor fi contactate pentru interviu, doar persoanele al caror dosar a fost selectat.

Umatoarea data limita pentru depunerea dosarelor este 17 ianuarie 2013.
Procesul de selecţie cuprinde două etape eliminatorii: selecţia pe bază de dosar şi interviu.
Pentru alte detalii mihai.sandru@csde.ro

Teme de cercetare 2012-2013

*mai multe info: http://www.csde.ro/?p=593#more-593

Academia_Romana-150x150

* sediul Institutului de Cercetări Juridice
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, et. 4 – “Casa Academiei”.
Tel: 0752 124 539 / 021 318 81 30 Fax: 021 318 24 53

Advertisements